07 novembro 2011

Desprezo. Um pouco de desprezo economiza bastante ódio.